' Sağlık bloğu '
Ali Bin Ebû Tâlib(R.A.)

Hz. Ali(R.A.); Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.. Sorunuz, bana ne sorarsanız, size cevabını veririm. Allahın kitabını bana sorunuz. Vallahi bir âyet yoktur ki, ben onun gecede mi, gündüzde mi, kırda mı, dağda mı nâzil olduğunu bilmiyeyim...

Peygamber(S.A.V.) efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu, Hulefâ-i râşidîn’in ve Aşere-i mübeşşere(Cennet’le müjdelenen on kişi)nin dördüncüsü, Resûlullah’ın dâmâdı, Ehl-i beytin, Ehl-i âbânın birincisidir.

Künyesi Ebü’l-Hasen ve Ebû Türab’dır.

Puta tapmadığı için Kerremallahü Vecheh,

Kahraman ve cesûr olmasından, dönüp dönüp düşmana saldırmasından dolayı Kerrâr,

Allahü teâlânın arslanı mânâsına Esedullah-il-Gâlib ve Haydar,http://www.torlakon.com/resim/hz-ali.jpg

Allahü teâlânın takdîrine râzı olduğu için Mürtedâ(Mürtezâ) lâkablarıyla anıldı.

Annesi, Peygamber(S.A.V.) efendimize kendi çocuğu gibi bakan Fâtımâ binti Esed’dir. 599 senesinde yâni hicretten 23 yıl önce Mekke’de doğdu. 660 yâni hicrî 40 yılında Kûfe’de şehid edildi, Necef’te defnedildi.

Beş yaşından îtîbaren Peygamber(S.A.V.) efendimizin yanında yaşayan Ali radıyallahü anh on yaşındayken Müslüman olmakla şereflendi.

İslâmlığa ve insanlığa hizmeti sayılamayacak kadar çok olan bu zirve insan, halîfeliği zamanında zuhûr eden fesatçılarla mücâdele ettiğinden, sükûn ve huzûr bulamamıştır. 660(Hicrî 40) senesinde Ramazân-ı şerîf ayının onyedisi olan Cumâ günü sabah namazına giderken İbn-i Mülcem adlı bir hâricî tarafından arkadan başına kılıçla vurularak şehid edildi. Kabirleri Necef’tedir.

Hakkında birkaç âyet-i kerîme nâzil olup, pek çok hadîs-i şerîfle medhedildi. Ehl-i sünnetin gözbebeği, evliyânın reîsi, kerâmetler hazînesidir. Adalet, ilim, cömertlik, merhâmet ve diğer yüksek fazîletleri kendisinde toplamıştır. Peygamber(S.A.V.) efendimiz hazret-i Ali’ye cömertlerin sultanı mânâsına Sultân-ül-eshiyâ buyurmuşlardır.

Hazret-i Ali’nin hazret-i Fâtıma’dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında üç erkek, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm adında iki kızı olmuştur.

Peygamberimiz(S.A.V.); “Ben ilmin şehriyim, o şehrin kapısı Ali’dir.” buyurur.

Hz. Ali(R.A.); “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum… Sorunuz, bana ne sorarsanız, size cevabını veririm. Allah’ın kitabını bana sorunuz. Vallahi bir âyet yoktur ki, ben onun gecede mi, gündüzde mi, kırda mı, dağda mı nâzil olduğunu bilmiyeyim.”…

Buğday benizli, orta boylu, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri siyah gözlü, geniş göğüslü, iri yapılı ve sık sakallı görünüşe sâhib olan hazret-i Ali(R.A.), ilim ve amel bakımından en yüksek derecede idi. Allah korkusundan devamlı ağlardı. Namaza durunca, âlem alt-üst olsa haberi olmazdı. Bir harpte ayağına saplanan oku, namazda çıkardıkları halde haberi olmamıştı.

Peygamber efendimiz(S.A.V.) birgün hazret-i Ali(R.A.)’a buyurdu ki;

“Ya Ali! Altıyüzbin koyun mu istersin, yahut altıyüzbin altın mı veya altıyüzbin nasihat mı istersin?”

Hazret-i Ali(R.A.) dedi ki;

“Altıyüzbin nasihat isterim.”

Peygamber aleyhisselâm bunun üzerine;

“Şu altı nasihata uyarsan, altıyüzbin nasihata uymuş olursun:

1. Herkes nâfilelerle meşgûl olurken, sen farzları îfâ et. Yâni farzlardaki rükûnleri, vâcibleri, sünnetleri, müstehabları îfâ et.
2. Herkes dünyâ ile meşgûl olurken, sen Allahü teâlâyı hatırla. Yâni din ile meşgûl ol, dîne uygun yaşa, dîne uygun kazan, dîne uygun harca.
3. Herkes birbirinin ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarını ara. Kendi ayıplarınla meşgûl ol.
4. Herkes dünyâyı îmâr ederken, sen dînini îmâr et, zînetlendir.
5. Herkes halka yaklaşmak için vâsıta ararken, halkın rızâsını gözetirken, sen Hakk’ın rızâsını gözet. Hakk’a yaklaştırıcı sebep ve vâsıtaları ara.
6. Herkes çok amel işlerken, sen amelinin çok olmasına değil, ihlâslı olmasına dikkat et.”

(Kaynak: Rehber Ans.)

kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama bitmesine az bir süre kaldı ancak sıralamada bir değişiklik yok hatta gerileme var :)

kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama yazılarından...
Dünyanın kurumsal yanında R10 lida fx15 merkezleri mevcuttur.Bu merkezlerde pohudey , fx15 pohudey, ikibindokuz'un müthiş seocuları yetişmektedir.

kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama ile sizde yeni bir yarışa girerek dostlarınızı sevindirebilir Google iel arkadaşlık yapabilirsiniz.

Google amca ile arkadaşlık yapabilrisiniz.

R10 lida fx15 pohudey zayıflama iyi bir yarışma , yarışanlarda iyi hazırlanmış ve ellerinden gelenleri yapıyorlar backlinkler mükemmel işliyor arada bazı olaylar olsada iyi geçti zaman zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık
kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflamandan son 5 güen girdik ve sıralamada durumumuz hiç iyi değil , belki son anda sıralamada değişiklik olabilri ama sanmıyorum yinede bir umudumuz var ne Kurumsalseo ne r10 ile kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama ...

kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama

ile anne sütünün faydaları

kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama ile her iki lida ve anneleri için fx15 anne sütü ve faydaları ; Anne sütünün yararları saymakla bitmez. Bebeğinizin bağışıklık sistemi gelişene kadar anne sütünde gerekli olan, onu hastalıklara karşı koruyan savunucu maddeler vardır. Ayrıca bazı alerjilere karşı da koruyucudur. Anne sütü bebekle anne arasındaki duygusal bağı arttırır ve bebeğin güvende hissetmesini sağlayacak tek yoldur. Bebeklerin en sık yakalandığı enfeksiyon hastalıkları daha az görülür. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağlar. Her zaman hijyenik ve pratiktir. Bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş prematüre bebekler, anne sütünden

Alıntıdır...
kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflamada son günlerimzii yaşıyoruz artık sıralamalar tam netlik kazanmasada birinci ve ikinicini yeri tam sağlama almış durumdalar ama onlarda kendi aralarında çatışıyor , değişim içeriisindeler 1. ve 2. hep değişti ama en sonunda kazanan kim oalcağını göreceğiz.
kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama sürecinden bu yana kadar çok yazı yazdık ancak son günlerde yazdığımız yazılar daha önemli :) kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama
kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama Daha önce virüs salgını oseltamivir dayanıklı olma durumlarında bildirdi ancak bu nadir olduğunu söyledi.

İbrahim, ister kişinin ilk örneği Tamiflu ve-to-person iletim dirençli formu olacağını sordu yanıtladı: "bildiğim kadarıyla var olan olanaklar ama bu kesin kanıtlanmıştır asla."

H1N1, domuz, kuş ve insan virüslerinin karışımı, küresel göre en az 6.770 kişinin ölümüne yol WHO. Çoğu kişi ağrı veya ateş gibi belirtiler hafif acı ama özel muamele iyileşir, diyor.
kurumsalseo.com R10 lida fx15 pohudey zayıflama, ile sizde domuz gribinden kurtulabilirsiniz.

kurumsalseo.com ile sizde R10 lida fx15 pohudey zayıflama'yı kazanabilirsiniz
PSİKOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

kurumsalseo.com r10 lida fx15 pohudey zayıflama sizlere bir makale daha yayınlıyor
Biyolojik Psikoloji;Uyku ve rüyalar, depresyon ve şizofreni, açlık ve cinsellik, stres ve hastalıkları kendilerine odak noktası seçen biyopsikologlar, biyolojik işleyişlerle psikolojik olaylar arasındaki ilişkileri inceliyor.

Endüstri & Örgüt Psikolojisi; Büyüyen bir alan olan endüstri ve örgüt psikolojisi, insanları, onlara uygun bir işle eşleştirmeyi, iş yerindeki tatmin ve üretim düzeyini yükseltmeyi ve etkili iş yeri koşullarını oluşturmayı hedefliyor.

Klinik Psikoloji; Klinik psikoloji akıl hastalıklarının tanısı, hastalığın olası nedenleri ve etkili tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyor.

Her ekol, klinik psikolojinin alanına giren bu konulara açıklık getirmeye çalışıyor.

Danışmanlık Psikolojisi; Danışmanlık psikolojisi bireylerin, psikolojik bir patoloji durumunu kapsamayan tüm diğer sorunlarıyla baş etme aşamalarında onlara yardımcı oluyor.

Alıntıdır
zayiflama